คำนวณค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนพนักงานในองค์กรของคุณ

ปรับแต่งการคำนวณตามบริษัทของคุณ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้คน
USD/เดือน

ตำแหน่งว่าง

%/ปี
วัน

ค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร

USD/เดือน
ผู้คน
USD

ค่าใช้จ่ายของ L&D

USD/เดือน
ชั่วโมง

ต้นทุนที่ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้

วัน

เราควรส่งผลลัพธ์ไปให้ใคร?