การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง

การสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างเป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่ประกอบไปด้วยการถามคำถามตามการลำดับอย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด

5 วิธีที่บริษัทที่ขับเคลื่อนทักษะที่มองเห็นได้เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ในบทความนี้เราจะพูดถึง 5 วิธีการที่เป็นประโยชน์ในการทำแผนที่ทักษะที่สามารถมองเห็นแล้วเข้าใจได้ง่ายเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับดำเนินงานของบริษัท

มูลค่าที่แท้จริงของการหมุนเวียนพนักงาน

มาดูกันดีกว่าว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการหมุนเวียนคืออะไร ตรงกันข้ามกับความเชื่อทั่วไปที่คนมักจะนึกถึง “ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร” เมื่อเราพูดถึงอธิบายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการหมุนเวียนของพนักงาน แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรคำนวณในค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการหมุนเวียน

1