ไทย

5 วิธีที่บริษัทที่ขับเคลื่อนทักษะที่มองเห็นได้เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

Managing the skillset of teams is now an inherent part of both HR and direct managers’ missions. A popular way to do that is to “map the skills” of the organization: at the team level, department level, or for the entire organization.

วิธีการใช้ KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะภาพของบริษัท

SMART KPI และ เป้าหมายแบบ SMART  ไม่ใช่แนวคิดที่ใหม่อะไรเลย ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้ที่จะใช้มาตรวัดแบบ SMART นั้นแทบจะเป็นกฎข้อแรกที่เราจะได้เรียนในคาบเรียนวิชาการบริหารจัดการ

“อนุกรมวิธานทักษะ” หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Skills Taxonomy” คืออะไร

Taxonomy หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า อนุกรมวิธาน ก็คือการจัดระบบหมวดหมู่ที่เป็นไปตามลำดับชั้นของข้อมูลที่มีหลากหลายระดับ การทำอนุกรมวิธานทักษะ ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรสามารถจัดระเบียบและวางกลยุทธ์ของความสามารถ (Competencies) และทักษะ (Skills) ที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายงานหรือทั้งภาคธุรกิจทั้งหมดดำเนินกิจการงานไปได้

สู่ยุคเฟื่องฟูของอาชีพสาย Data Science ในไทย

บทความนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คำตอบว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักซึ่งเป็นปัจจัยสู่อุปสงค์แรงงานในสายอาชีพวิทยาการข้อมูล (Data Science) ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในไทย รวมถึงคำตอบว่าเราจะสามารถพัฒนาทักษะด้านนี้ได้อย่างไร และจะหาแรงงานที่มีทักษะเหล่านี้ได้จากที่ไหนบ้าง

เขียนประกาศรับสมัครงานอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยก (Discrimination)

ในบทความนี้จะอธิบายถึงลักษณะของประกาศรับสมัครงานที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกและวิธีการเขียนประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยก