การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง

การสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างเป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่ประกอบไปด้วยการถามคำถามตามการลำดับอย่างเป็นระบบ เพื่อเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด

5 วิธีที่บริษัทที่ขับเคลื่อนทักษะที่มองเห็นได้เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ในบทความนี้เราจะพูดถึง 5 วิธีการที่เป็นประโยชน์ในการทำแผนที่ทักษะที่สามารถมองเห็นแล้วเข้าใจได้ง่ายเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับดำเนินงานของบริษัท

มูลค่าที่แท้จริงของการหมุนเวียนพนักงาน

มาดูกันดีกว่าว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการหมุนเวียนคืออะไร ตรงกันข้ามกับความเชื่อทั่วไปที่คนมักจะนึกถึง “ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร” เมื่อเราพูดถึงอธิบายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการหมุนเวียนของพนักงาน แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรคำนวณในค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการหมุนเวียน

ทำไม soft skills ถึงจำเป็นในการสรรหาบุคลากร

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารกว่า 900 คนใน Wall Street Journal 92% รายงานว่า Soft skill ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร ความอยากรู้ และการคิดเชิงวิพากษ์มีความสำคัญพอๆ กับทักษะทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม 89% ของผู้บริหารกลุ่มเดียวกันนั้นรายงานว่าพวกเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหรือค่อนข้างยากในการสรรหาบุคลากรที่มี Soft skill ที่กล่าวถึงข้างต้น

ทำไมองค์กรถึงต้องการแผนพัฒนารายบุคคล? (IDP)

พูดง่ายๆ ก็คือ แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ วัตถุประสงค์สูงสุดของ IDP คือการช่วยเหลือพนักงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในอาชีพของตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการใช้ KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะภาพของบริษัท

SMART KPI และ เป้าหมายแบบ SMART  ไม่ใช่แนวคิดที่ใหม่อะไรเลย ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้ที่จะใช้มาตรวัดแบบ SMART นั้นแทบจะเป็นกฎข้อแรกที่เราจะได้เรียนในคาบเรียนวิชาการบริหารจัดการ

เหตุใดสมรรถนะหลักจึงมาอันดับแรก

สมรรถนะหลัก หรือ ความสามารถหลัก คือ ความสามารถหรือข้อได้เปรียบที่สร้างความแตกต่างที่องค์กรคู่แข่งไม่มีให้กับบริษัท

“อนุกรมวิธานทักษะ” หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Skills Taxonomy” คืออะไร

Taxonomy หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า อนุกรมวิธาน ก็คือการจัดระบบหมวดหมู่ที่เป็นไปตามลำดับชั้นของข้อมูลที่มีหลากหลายระดับ การทำอนุกรมวิธานทักษะ ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรสามารถจัดระเบียบและวางกลยุทธ์ของความสามารถ (Competencies) และทักษะ (Skills) ที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายงานหรือทั้งภาคธุรกิจทั้งหมดดำเนินกิจการงานไปได้

สู่ยุคเฟื่องฟูของอาชีพสาย Data Science ในไทย

บทความนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คำตอบว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักซึ่งเป็นปัจจัยสู่อุปสงค์แรงงานในสายอาชีพวิทยาการข้อมูล (Data Science) ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในไทย รวมถึงคำตอบว่าเราจะสามารถพัฒนาทักษะด้านนี้ได้อย่างไร และจะหาแรงงานที่มีทักษะเหล่านี้ได้จากที่ไหนบ้าง

เขียนประกาศรับสมัครงานอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยก (Discrimination)

ในบทความนี้จะอธิบายถึงลักษณะของประกาศรับสมัครงานที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกและวิธีการเขียนประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยก