เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Executive)

บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด 
Thailand 🇹🇭

About this position

นี่เป็นโอกาสทองสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มากประสบการณ์เพื่อเข้าร่วมทีมที่กำลังเติบโตของเรา โดยตำแหน่งงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนการตลาดขององค์กร จัดการกับแคมเปญและสร้างคอนเท้นท์เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสารและทักษะด้านการตลาดที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ติดตามแนวโน้มอุตสหากรรมตลอดเวลาเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

Responsibilities

1. พัฒนาและดำเนินการตามแผนการตลาดและแคมเปญเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์และการบริการ
2. วิเคราะห์และติดตามประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาดและแคมเปญต่างๆ
3. ตรวจสอบและรายงานกิจกรรมของคู่แข่งและแนวโน้มตลาด
4. สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรและหน่วยงานภายนอกองค์กร
5. ทำการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อให้เข้าถึงตลาดใหม่ๆ
6. พัฒนาและจัดการงบประมาณการตลาด
7. ประสานงานและดูแลโครงการด้านการตลาดรวมถึงโฆษณาและอีเว้นท์ส่งเสริมการขาย
8. พัฒนาสื่อการตลาดเช่น สื่อประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวและการนำเสนอผ่านทางวิดีโอ/เสียง
9. จัดการการออกแบบและการผลิตสื่อการตลาด
10. ตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้าและพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

Requirements

• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปีในด้านการตลาดหรือตำแหน่งที่คล้ายกัน
• มีประสบการณ์ในการจัดทำแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลเป็นอย่างดี
• มีทักษะการเขียนและการพูดที่เป็นเลิศ

Skills

Copywriting
Copywriting Storytelling
Website updating
Adobe XD prototyping HTML webpage editing CSS layout webpage editing
CRM
CRM Oracle CRM Zoho CRM Salesforce CRM Hubspot CRM Pipedrive SugarCRM Pardot
Digital marketing
Digital Marketing
Social media management
Social Media Marketing Facebook Instagram Twitter YouTube Linkedin Social Media Management
Apply now