วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

   Dream Job   

Huneety Open Job
Get a match with many employers looking for this role
Bangkok
Bangkok, Thailand 🇹🇭
Full-time employment 

About this position

เรากำลังมองหา Sales Engineer ที่มีประสบการณ์มาร่วมทีม ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ลูกค้าและผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าของบริษัท มีส่วนร่วมในกระบวนการขายและดำเนินการตามข้อกำหนดของลูกค้า วิศวกรฝ่ายขายจะเป็นบุคคลสำคัญของทีมขายและการตลาด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการขายและรายได้ขององค์กร บทบาทนี้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขายและผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาและนำเสนอเทคนิคและวิธีการต่างๆให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Responsibilities

1. พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้า
2. จัดเตรียมและนำเสนองานเชิงเทคนิคเพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ลูกค้าและผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
3. ทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและให้การสนับสนุนการขาย
4. หารือกับลูกค้าและวิศวกรเพื่อประเมินความต้องการอุปกรณ์และกำหนดความต้องการของระบบ
5. พัฒนาและดำเนินการตามแผนเพื่อส่งเสริมและขายสินค้าหรือบริการ
6. ประมาณการค่าใช้จ่ายและเจรจาต่อรองและจัดทำสัญญา
7. วิจัยและค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าและพัฒนากลยุทธ์ในการเข้าหาพวกเขา
8. พัฒนาและบำรุงรักษาสื่อการขายและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
9. จัดทำและส่งรายงานกิจกรรมของลูกค้าและการขายตามที่กำหนด
10. ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร

Requirements

• ประวัติการทำงานด้านวิศวกรรมการขาย โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงานนี้
• ความรู้ด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยมด้านวิศวกรรมและฟิสิกส์
• มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า
• มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม
• มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและลูกค้า

Skills

Sales presentations
Sales Presentations Product Demonstration Objections Sales Pitch
Growth Strategies
Customer Acquisition Business Development Growth Strategies
Digital Selling
Digital Sales Social Selling Virtual Selling
CRM
CRM Salesforce CRM Hubspot CRM
Contract management
Contract Management Contract Terms
Apply now