ผู้จัดการฝ่าย/แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิชาการ (Feed Ingredients & Additives)/Product Development & Technician Division /Department Manager (Feed Ingredients & Additives)

INTEQC GROUP (Bangkok Area - Samutsakorn)
Bangkok
Thailand 🇹🇭
INTEQC Group was established in 1999 to manufacture and market shrimp feed. With a solid, high-profile reputation based on experience, know-how and a technical capability, the company's main shrimp feed products: INTEQC, NEO , WAVE ,DIAMOND, FRESH and STARTEQC. In 2007, the new feed plant was built, to produce and market fish and swine feeds, under the brands, FISH FIRST and PERFEQC.

This job is not recruiting candidates anymore.
Other job opportunities at Inteqc Feed Co., Ltd.

About this position

สร้างและร่วมสร้างโครงการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลาดใหม่ เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

Responsibilities

• สร้างและร่วมสร้างโครงการใหม่, ผลิตภัณฑ์ใหม่, ตลาดใหม่, เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กร
• ร่วมสร้างระบบและกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจ
• กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในระดับองค์กร
• วิเคราะห์สถานการณ์ อันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
• การตัดสินใจและร่วมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างฉับไว
• กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้องค์กร

Requirements

• ปริญญาตรี - ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์, สัตว์แพทย์, เภสัชกร, สัตวบาล, สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
• สื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, การคิดวิเคราะห์, ประสานงาน
• รักงานบริการ, มีความกระตือรือร้น, ความอดทน, ขยัน

Benefits

 
   Huneety A.I Salary Estimate
         85,000 - 150,000 THB per month