แบบประเมินการจ้างงาน > แบบประเมินภาวะความเป็นผู้นำ

แบบประเมินภาวะความเป็นผู้นำ

เกี่ยวกับแบบประเมินนี้

การประเมินพฤติกรรมในส่วนนี้ ช่วยในการเปรียบเทียบผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้นำทีม โดยจะทำการประเมินรูปแบบการจัดการ และความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องยาก โดยจะแสดงผลลัพธ์ให้กับผู้สรรหาบุคคลากรในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบผู้สมัคร หรือรายงานรายบุคคล

พฤติกรรมที่ประเมิน

  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตน
  
การให้เครดิตแก่ผู้อื่น
  
การให้ผู้อื่นมีส่วนในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา
  
การทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
  
การพูดโน้มน้าวและชักชวนผู้อื่น
  
การฟังเชิงรุก
  
การสังเคราะห์สารสนเทศ
  
การตั้งคำถามที่ถูกต้อง
  
มีความกล้าและพร้อมรับความเสี่ยง
  
นำเสนอทางเลือก
  
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
  
การแบ่งปันความรู้
  
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพ
  
การโค้ช
  
หาโอกาสที่จะเรียนรู้และปรับตัว
  
เอาชนะการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรค
  
รักษาความก้าวหน้าและคุณภาพ
  
แสดงออกด้วยความซื่อสัตย์

ระยะเวลา

37 นาที

คำถามทั้งหมด

90 คำถาม

ภาษาที่รองรับ

🇬🇧 English
🇹🇭 ไทย
🇮🇩 Indonesia
🇻🇳 Tiếng Việt

อะไรคือลักษณะความเป็นผู้นำที่ต้องมองหาเมื่อจ้างผู้จัดการ?

การเป็นผู้นำคนอื่นอาจเป็นงานที่ยากและซับซ้อนที่สุดในโลกธุรกิจปัจจุบัน ไม่มีงานอื่นใดที่จะส่งผลในวงกว้างต่อองค์กรได้ การเป็นผู้นำคือการกำหนดทิศทางการทำงาน การสร้างแรงจูงใจของทีม และนำไปสู่การเติบโตและจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจต่าง ๆ

ลักษณะความเป็นผู้นำองค์กรที่ดีนั้นมีหลายประการ โดยลักษณะแรกจะเชื่อมโยงกับความสามารถของผู้นำในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งก็คือการฟังและการทำความเข้าใจความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถอธิบายเส้นทางการทำงานของทีมได้

ลักษณะที่สองจะเชื่อมโยงกับความสามารถของผู้นำในการตัดสินใจแม้ข้อมูลจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้นำต้องมีความมุ่งมั่น กล้าที่จะเสี่ยงและท้าทายสภาพเดิมที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่คาดเดาไม่ได้

ลักษณะที่สามนั้นจะเป็นเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้นำ ซึ่งก็คือการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง การไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน การประเมินบุคคลตามความสามารถโดยปราศจากอคติ และการให้เครดิตกับทีมมากกว่าตนเอง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ทีมเติบโตได้มากกว่าการจัดการแบบมุ่งเน้นการควบคุม (micro management) ด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมองค์กรที่มั่นคงและมีประสิทธิผล อย่างที่คนพูดกันว่า "วัฒนธรรมคือสิ่งที่ยังคงอยู่เมื่อผู้นำเดินออกจากห้องไปแล้ว"

คุณจะใช้แบบประเมิน ความเป็นผู้นำ ได้อย่างไร

แบบทดสอบของเราจะคัดกรองผู้สมัครที่ดีที่สุดและทำให้การตัดสินใจจ้างงานของคุณเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และปราศจากอคติ

1

เลือกการทดสอบ

เลือกแบบทดสอบ ความเป็นผู้นำ หรืออื่น ๆ จากคลังแบบประเมินของเรา

2

เพิ่มผู้สมัคร

เพิ่มรายชื่อผู้สมัครและส่งคำเชิญทางอีเมล เร็วและราบรื่น

3

ผู้สมัครตอบคำถาม

ผู้สมัครทำแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกระบวนการง่าย ๆ ที่ทำได้ทุกที่บนมือถือ

4

เข้าถึงรายงานของคุณ

ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานการจ้างผู้สมัครของเราผ่านแอพในบัญชีของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดแข็งสำคัญของผู้สมัครแต่ละคนและคำถามสำหรับสัมภาษณ์

ส่งแบบประเมินแรกของคุณในเวลาไม่ถึง 5 นาที

ลองใช้ฟรีได้เลย!

แบบประเมินที่คล้ายกัน

แบบประเมินเชิงพฤติกรรมนี้มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการติดต่อ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคู่ค้าทางธุรกิจ พฤติกรรม 3 ประการที่จะได้รับประเมิน ได้แก่ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการรักษาความสัมพันธุ์ในระยะยาว

  18 นาที
  38 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม

การประเมินพฤติกรรมในส่วนนี้ช่วยเปรียบเทียบผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานฝ่ายขายในธุรกิจแบบ B2B ซึ่งจะช่วยให้นายจ้างทราบถึงวิธีการขายของผู้สมัคร และวิธีการรับมือกับความต้องการของลูกค้าของผู้สมัคร โดยจะแสดงผลลัพธ์ให้แก่ผู้ประเมินในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบผู้สมัคร หรือรายงานเป็นรายบุคคล

  23 นาที
  60 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบบประเมินด้านพฤติกรรมนี้จะประเมินความสามารถของบุคคลในการอดทนต่ออุปสรรคและฟื้นตัวจากสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือท้าทาย ความอดทนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในที่ทำงาน แบบประเมินนี้มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมสำคัญเช่น การเป็นคนซื่อตรงต่อหน้าที่ การรักษาคุณภาพงาน การจัดการความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรค และการใช้โอกาสเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตน

  10 นาที
  44 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบบทดสอบนี้มุ่งเน้นที่ความสามารถของผู้สมัครงานในการให้ความสำคัญต่อลูกค้า และการกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์แบบ "win-win" พฤติกรรม 3 ประการที่จะวัดประเมินความเป็นมืออาชีพได้แก่ การฟังและการทำความเข้าใจในลูกค้า และความสามารถในการจัดการกับปัญหาให้คลี่คลายไปในทางบวกและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

  12 นาที
  36 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

Answer: แบบประเมินพฤติกรรมของ Huneety จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้สมัครก่อนที่เข้าร่วมองค์กรของคุณ ในยุคของการขาดผู้มีความสามารถ แบบประเมินพฤติกรรมของ Huneety จะช่วยให้การจ้างงานเป็นมากกว่าการ "หา resume ที่ใช่" เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถและแนวทางการทำงานตามที่องค์กรของคุณต้องการ และทำให้เขาอยากอยู่กับองค์กรของคุณต่อไป
Answer: ลูกค้าของเราพูดถึงวิธีการนี้ว่า: - แบบประเมินช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาในกระบวนการสรรหาบุคลากรและได้รู้จักผู้สมัครก่อนสัมภาษณ์ - แบบประเมินจะกำจัดอคติด้วยการเชื่อมโยงผู้สมัครเข้ากับความคาดหวังในการทำงาน โดยไม่คำนึงถึงเรซูเม่หรือแวดวงที่ทำงานอยู่ สิ่งนี้จะช่วยให้ HR เข้าถึงกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพได้มากขึ้น - แบบประเมินจะช่วยคาดคะเนพฤติกรรมการทำงานที่แท้จริงของผู้สมัครและเพิ่ม ROI ด้วยการลดโอกาสที่ผู้สมัครจะถอนตัวในช่วงทดลองงาน - แบบประเมินจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการสัมภาษณ์ ด้วยการทำให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้สมัครแต่ละคน และสร้างลิสต์คำถามสำหรับการสัมภาษณ์เพื่อให้คุณรู้จักและเข้าใจผู้สมัครได้มากขึ้น
Answer: แบบประเมินของ Huneety อยู่บนพื้นฐานของ BIG-5 ซึ่งเป็นวิธีการประเมินพนักงานที่พัฒนาขึ้นในปี 1980 และใช้โดยบริษัทหลายร้อยแห่ง เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาและโมเดลด้านบุคลิกภาพเดียวที่เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพ ยิ่งไปกว่านั้น Huneety ได้พัฒนาระบบการประเมิน BIG-5 ให้สามารถปรับใช้กับพฤติกรรมการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น และมอบข้อเสนอที่ครอบคลุมไปด้วยแบบประเมินพร้อมใช้งานมากมาย
Answer: แบบประเมินพฤติกรรมเพื่อการจ้างงานของ Huneety เป็นเครื่องมือคัดกรองผู้สมัครล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาในกระบวนการสรรหาบุคลากร และทำให้สามารถเลือกสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ตรงตามความต้องการด้านพฤติกรรมได้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ส่งแบบประเมินก่อนการสัมภาษณ์ผู้สมัครครั้งแรก ลูกค้าของเรามักจะส่งแบบประเมินให้บุคคลประมาณ 20 คนจากกลุ่มผู้มีศักยภาพทั้งหมดขององค์กร และส่งต่อ 5 อันดับแรกให้กับผู้จัดการการจ้างงานพร้อมรายงานผลและลิสต์คำถามสัมภาษณ์ที่แนะนำ
Answer: แบบประเมินพฤติกรรมของ Huneety สามารถใช้ประเมินผู้สมัครตามค่านิยมหลักขององค์กรได้ Huneety สามารถออกแบบแบบประเมินสำหรับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ โดยจะเป็นไปตามค่านิยมและความสามารถหลักที่คุณต้องการ แบบประเมินนี้อาจเรียกว่าแบบประเมิน "วัฒนธรรมที่เข้ากัน” ซึ่งอาจส่งให้ผู้สมัครได้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่ง ระดับความอาวุโส หรือบทบาทหน้าที่ใดในองค์กรก็ตาม แบบประเมินจะเป็นการรับประกันว่าผู้สมัครแต่ละคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่จำเป็นและเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ตัวอย่างค่านิยมหรือความสามารถหลักขององค์กร เช่น การมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า ความคิดสร้างสรรค์ ความทุ่มเทเพื่อบรรลุผลลัพธ์
Answer: การใช้ Huneety ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมาก่อน คุณสามารถส่งแบบประเมินแรกของคุณได้ภายใน 5 นาทีหลังจากลงทะเบียนกับแอปของเรา ทันทีที่ผู้สมัครเริ่มตอบแบบสอบถาม คุณก็จะเห็นรายงานผลได้ทันที
Answer: Huneety ไม่จำกัดจำนวนแบบสอบถามที่ต้องการส่ง และสามารถใช้งานได้ไม่ว่าทีมสรรหาบุคลากรของคุณจะมี 2 คนหรือ 20 คนก็ตาม คุณสามารถส่งแบบประเมินและมีทีมงานในฝ่ายได้แบบไม่จำกัดจำนวนใด ๆ
Answer: Huneety เปิดให้ทดลองสร้างโปรเจกต์การจ้างงานแรกและลองใช้แบบประเมินต่าง ๆ ของเราฟรี เมื่อคุณเชื่อมั่นในคุณค่าของ Huneety สำหรับกระบวนการจ้างงานแล้ว แพ็คเกจแบบเสียค่าใช้จ่ายของเราจะปลดล็อกข้อจำกัดทั้งหมดบนแพลตฟอร์มและให้คุณได้ปรับแต่งแบบสอบถามของคุณตามต้องการ
Answer: ได้แน่นอน แพลตฟอร์ม Huneety รองรับแบบประเมินแบบกำหนดเองตามความต้องการของบริษัทของคุณ คุณสามารถเลือกใช้รายการพฤติกรรมและคำถามที่มีอยู่ หรือเขียนของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบประเมินแบบกำหนดเอง สามารถติดต่อเราได้ผ่านแชท
Answer: เรามีบริการวิดีโอและคำอธิบายวิธีการใช้เพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าแบบประเมินตั้งแต่ต้น แต่หากมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเราได้
Answer: ลูกค้าของเราพูดถึง Huneety ว่า Huneety ช่วยประหยัดเวลาเพราะใช้งานง่าย และมาพร้อมกับแบบสอบถามที่เหมาะสมกับการทำงานแบบ B2B ส่วนใหญ่ เพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้สมัคร แบบสอบถามของเราใช้เวลาทำไม่นาน (ประมาณ 10-15 นาที) และมีให้เลือกทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย และอีกสิ่งหนึ่งที่ต่างจากแนวทางหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในตลาดคือ Huneety จะให้ทีมงาน HR ลองใช้แบบประเมินทั้งหมดของเราฟรี อีกทั้งแพ็คเกจแบบเสียค่าใช้จ่ายจะไม่มีจำกัดจำนวนแบบประเมินที่สามารถส่งได้อีกด้วย