Learning and Development > ประเมินความเป็นผู้นำแบบ 360 องศา

ประเมินความเป็นผู้นำแบบ 360 องศา

เกี่ยวกับแบบประเมินความเป็นผู้นำแบบ 360 องศา

ส่งเสริมการรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทด้วยความเป็นผู้นำที่ดี Huneety ได้พัฒนาแบบประเมินแบบครอบคลุม 360 องศาเพื่อช่วยให้คุณได้เข้าใจความสามารถของผู้นำในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในระดับรายบุคคล ทีม และองค์กร

Program duration

5 สัปดาห์

รูปแบบการประเมิน

ประเมินสมรรถภาพความเป็นผู้นำแบบรอบด้าน (360 องศา)

ภาษาที่รองรับ

🇬🇧 English
🇹🇭 ไทย
🇮🇩 Indonesia

 

วิเคราะห์ช่องว่างด้านทักษะความเป็นผู้นำในองค์กรของคุณ

ความเป็นผู้นำเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ องค์กรที่มีความเป็นผู้นำจะมีผลงานที่ดีกว่าคู่แข่งก้าวหน้าได้โดยมีอัตราการออกของพนักงานที่น้อยกว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มากกว่า และผลงานที่ดีขึ้นของอากาศ

Huneety ได้พัฒนากรอบแนวคิดที่ครอบคลุมแต่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทีมผู้นำในปัจจุบันและอนาคตของคุณ โปรแกรมประเมินความเป็นผู้นำของ Huneety จะสามารถนำไปใช้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่มีโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางการทำงาน ผู้จัดการระดับกลาง หรือผู้บริหารระดับสูง (C-Level)

โปรแกรมประเมินความเป็นผู้นำแบบ 360 องศาทำงานอย่างไร?

Huneety จะสนับสนุนการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถริเริ่มและจบโครงการได้ใน 5 สัปดาห์

 
1

วางแผนและระบุกรอบความเป็นผู้นำของคุณ

เราจะระบุกรอบความเป็นผู้นำของคุณ (ถ้ามี) หรือจัดทำกรอบความเป็นผู้นำที่สามารถปรับแต่งได้ให้ เพราะความเป็นผู้นำนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จำเป็นด้านความเป็นผู้นำให้กับบริษัทของคุณ

2

เริ่มใช้แบบประเมิน

ให้เราจัดการเอง! หลังจากรวบรวมข้อมูลของพนักงานและผู้เข้าร่วมโครงการ เราจะริเริ่ม ติดตาม และรวบรวมผลลัพธ์บนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้คุณได้ข้อมูลและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

3

สรุปรายงานและการวิเคราะห์ช่องว่างด้านความเป็นผู้นำ

ได้เวลาของข้อมูลแล้ว! สำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน Huneety จัดทำรายงานรายบุคคลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งหมด โดยจะสามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้บนแพลตฟอร์ม และสามารถทำเป็นไฟล์ PDF ได้ อีกทั้งทีมของ Huneety ยังสามารถช่วยในกระบวนการนี้ได้ด้วยหากต้องการ

4

ลดช่องว่างด้านความเป็นผู้นำด้วย IDPs

Huneety จะจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยใช้หลัก 70/20/10 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นผู้นำ โดยแต่ละแผนจะมีทั้งการฝึกฝนที่มาจากรายการการโปรแกรมของบริษัท และคำแนะนำจากผู้ให้บริการ E-Learning ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตลาด

เพิ่มขีดความสามารถให้ทีมผู้นำโดยอิงจากข้อมูลทักษะ

คำถามที่พบบ่อย

A: Huneety ใช้การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศาเพื่อประเมินความเป็นผู้นำ ถึงแม้เราจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินได้ เช่น ใช้การประเมินผู้จัดการสายงาน หรือแบบประเมิน 180 องศา แต่วิธีการประเมินผลแบบ 360 องศาเป็นวิธีที่นิยมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปราศจากอคติ และได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้มากที่สุด แพลตฟอร์มของ Huneety จะรวบรวมผลลัพธ์ของแบบประเมินโดยอัตโนมัติและจัดทำรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
A: แบบประเมินความเป็นผู้นำของ Huneety จะช่วยให้คุณเห็นช่องว่างด้านความเป็นผู้นำในองค์กรของคุณ แพลตฟอร์มของเราจะระบุพฤติกรรมความเป็นผู้นำที่องค์กรของคุณยังขาดอยู่ เมื่อวิเคราะห์ช่องว่างด้านความเป็นผู้นำแล้ว Huneety จะสร้าง IDPs ตามแนวทาง 70/20/10 โดย IDPs จะทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำาน การเรียนรู้ทางสังคม และการเรียนรู้ในระบบ รวมถึงจะเป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าด้านความเป็นผู้นำของพนักงาน เพื่อพัฒนาผู้นำที่ดีขึ้นแล้วนั้น องค์กรของคุณจะสามารถพัฒนาประสบการณ์ของพนักงาน เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน และลดอัตราการลาออกได้
A: หากจะพูดอย่างง่าย ๆ แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) คือแผนการดำเนินงานที่ช่วยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ จุดประสงค์สูงสุดของ IDP คือการช่วยให้พนักงานบรรลุจุดมุ่งหมายในการทำงานได้อย่างตรงเวลา IDP ที่ใช้จะเป็นไปตามหลักการ 70:20:10 Huneety ใช้หลักการนี้เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะของแรงงาน (คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDP)
A: สำหรับโปรเจกต์ประเมินความเป็นผู้นำ คุณจะได้ (1) กรอบความเป็นผู้นำที่ปรับแต่งเองได้พร้อมคำแนะนำในการเรียนรู้ (2) รายงานการประเมินรายบุคคล เป็นการสรุปจุดแข็ง สิ่งที่สามารถพัฒนาได้ รวมถึงช่องว่างด้านความเป็นผู้นำ (3) สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นผู้นำ เป็นการสรุปข้อมูลด้านความเป็นผู้นำและผลลัพธ์จากแบบประเมิน (ภาพรวมช่องว่างด้านความเป็นผู้นำ เรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนารายบุคคล พฤติกรรมสำคัญที่ต้องเสริมสร้าง หรืออื่น ๆ) (4) แผนการพัฒนารายบุคคลตามหลักการ 70/20/10 ที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อลดช่องว่างด้านความเป็นผู้นำในองค์กรของคุณ
A: ในกรณีที่องค์กรของคุณไม่มีกรอบแนวคิดด้านความเป็นผู้นำ เราจะจัดทำกรอบความเป็นผู้นำที่สามารถปรับแต่งเองได้ให้ เช่นกรอบสมรรถภาพความเป็นผู้นำ Mc Kinsey หากองค์กรของคุณมีกรอบแนวคิดด้านความเป็นผู้นำอยู่แล้ว พวกเราจะรวบรวมกรอบนั้นเข้าไปในแพลตฟอร์มของเรา
A: เริ่มจากโครงการนำร่องเพื่อระบุและจัดการความจำเป็นด้านความเป็นผู้นำ เราจะส่งมอบผลลัพธ์เต็มรูปแบบจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะของ Huneety ภายใน 5 สัปดาห์
เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา