Learning and Development > ประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา

ประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา

เกี่ยวกับแบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา

จ้างและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรด้วยการพัฒนาทักษะ Huneety ส่งเสริมการระบุสมรรถนะและทักษะสำคัญของตำแหน่งใด ๆ ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ โปรแกรมประเมินสมรรถนะมีเป้าหมายเพื่อวางแผนและระบุช่องว่างด้านทักษะ (skills gap) ในองค์กรของคุณ เพื่อให้คุณจัดลำดับโปรแกรมการเรียนรู้ตามความต้องการจริง

Program duration

5 สัปดาห์

รูปแบบการประเมิน

แบบประเมินแบบรอบด้าน (360 องศา) ที่ประเมินทั้ง soft skills และทักษะทางเทคนิคของตำแหน่งใด ๆ

ภาษาที่รองรับ

🇬🇧 English
🇹🇭 ไทย
🇮🇩 Indonesia

 

ค้นหาช่องว่างด้านทักษะในองค์กรของคุณ

แบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศาของ Huneety มีขึ้นเพื่อระบุทักษะและสมรรถนะที่ยังขาดอยู่ ทำความเข้าใจว่าช่องว่างด้านทักษะอยู่ที่ใด และทำแผนการพัฒนา (IDPs) เพื่อลดช่องว่างนั้น แบบประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศาของ Huneety จะทำขึ้นโดยใช้การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา

เราจะจัดทำรายงาน 2 แบบ คือ

แบบแรกคือ รายงานการวิเคราะห์สมรรถนะรายบุคคลแบบ 360 องศา ซึ่งผู้จัดการจะเป็นคนมอบให้กับพนักงาน รายงานนี้จะช่วยให้พนักงานมีความตระหนักถึงช่องว่างด้านทักษะของตนเอง และจะเป็นแนวทางให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และผู้จัดการในการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลที่เหมาะสม (IDPs)

แบบที่สองคือ หน้าสรุปข้อมูลของทีมแบบ interactive พี่จะสรุปทุกช่องว่างด้านทักษะของทั้งบริษัท รายงานนี้จะทำให้ฝ่าย HR ในระดับบริหารสามารถเห็นภาพรวมของทักษะและจุดอ่อนในบริษัท และทำให้จัดลำดับความสำคัญของแผนการพัฒนา (L&D) หรืองบประมาณต่าง ๆได้

โปรแกรมประเมินทักษะแบบ 360 องศาทำงานอย่างไร?

Huneety จะสนับสนุนแผนการดำเนินทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถริเริ่มและจบโครงการได้ใน 5 สัปดาห์

 
1

วางแผนและระบุทักษะขององค์กรของคุณ

เราจะทำการระบุทักษะโดยใช้ข้อมูลตลาดแรงงานและกรอบสมรรถนะของบริษัท (ถ้ามี) และช่วยคุณจะทำเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพโดยอ้างอิงจากโครงสร้างงานของคุณ การระบุทักษะแต่ละครั้งจะมี HR และผู้จัดการเป็นผู้ดูแลและยินยอมเห็นด้วย

2

เริ่มใช้แบบประเมิน

ให้เราจัดการเอง! หลังจากรวบรวมข้อมูลของพนักงานและผู้เข้าร่วมโครงการ เราจะริเริ่ม ติดตาม และรวบรวมผลลัพธ์บนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้คุณได้ข้อมูลและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

3

สรุปรายงานและการวิเคราะห์ช่องว่างด้านทักษะ

เราจะสรุปรายงานรายบุคคลกับผู้จัดการเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล รวมถึงนำส่งสรุปการวิเคราะห์ทักษะให้กับฝ่าย hr และผู้บริหาร (ช่องว่างด้านทักษะ ความจำเป็นรายบุคคลที่ต้องพัฒนาหรือสนับสนุน ข้อมูลการระบุจากผู้เชี่ยวชาญ และอื่น ๆ) เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (L&D)

4

ลดช่องว่างด้านทักษะด้วย IDPs

Huneety จะจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยใช้หลัก 70/20/10 เพื่อลดช่องว่างทางทักษะของแรงงาน โดยแต่ละแผนจะมีทั้งการฝึกฝนที่มาจากรายการการโปรแกรมของบริษัท และคำแนะนำจากผู้ให้บริการ E-Learning ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตลาด

วางแผนและระบุช่องว่างด้านทักษะขององค์กรใน 5 สัปดาห์

คำถามที่พบบ่อย

A: Huneety ใช้การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศาเพื่อประเมินสมรรถนะ ถึงแม้เราจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินได้ เช่น ใช้การประเมินผู้จัดการสายงาน หรือแบบประเมิน 180 องศา แต่วิธีการประเมินผลแบบ 360 องศาเป็นวิธีที่นิยมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปราศจากอคติ และได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้มากที่สุด แพลตฟอร์มของ Huneety จะรวบรวมผลลัพธ์ของแบบประเมินโดยอัตโนมัติและจัดทำรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
A: เพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัท Huneety จะวางแผนและระบุทักษะของตำแหน่งงาน (เส้นทางก้าวหน้าในงาน) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แบบประเมินของ Huneety จะช่วยให้คุณเห็นว่าช่องว่างด้านทักษะที่จำเป็นกับตำแหน่งงานในปัจจุบันและเส้นทางก้าวหน้าในงานนั้นคืออะไร เมื่อวิเคราะห์ช่องว่างด้านทักษะแล้ว Huneety จะสร้าง IDPs ตามแนวทาง 70/20/10 โดย IDPs จะทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำาน การเรียนรู้ทางสังคม และการเรียนรู้ในระบบ รวมถึงจะเป็นเครื่องมือติดตามผลและการเข้าร่วมจนบรรลุตามเส้นทางก้าวหน้าในงาน
A: หากจะพูดอย่างง่าย ๆ แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) คือแผนการดำเนินงานที่ช่วยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ จุดประสงค์สูงสุดของ IDP คือการช่วยให้พนักงานบรรลุจุดมุ่งหมายในการทำงานได้อย่างตรงเวลา IDP ที่ใช้จะเป็นไปตามหลักการ 70:20:10 Huneety ใช้หลักการนี้เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะของแรงงาน (คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDP)
A: สำหรับโปรเจกต์ประเมินสมรรถนะใด ๆ คุณจะได้ 1. กรอบสมรรถนะและอนุกรมวิธานทักษะ ทุกตำแหน่งงานที่ได้รับการระบุบนแพลตฟอร์มจะมาพร้อมกับคำนิยามสมรรถนะและคำแนะนำเกี่ยวกับ SMART KPIs (พร้อมคำนิยามและวิธีคิด) 2. รายงานการประเมินรายบุคคล เป็นการสรุปจุดแข็ง สิ่งที่สามารถพัฒนาได้ และช่องว่างด้านทักษะของพนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงตำแหน่งงานในปัจจุบันและเส้นทางก้าวหน้าในงาน 3. สรุปผลการวิเคราะห์ทักษะ เป็นการสรุปข้อมูลด้านทักษะและผลลัพธ์จากแบบประเมิน (ภาพรวมช่องว่างด้านทักษะ เรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาหรือส่งเสริมรายบุคคล การระบุจากผู้เชี่ยวชาญ หรืออื่น ๆ) 4. แผนการพัฒนารายบุคคลพร้อมคำแนะนำตามหลักการ 70/20/10 ที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
A: เริ่มจากโครงการนำร่องเพื่อระบุและจัดการความจำเป็นด้านการรักษาพนักงาน ตั้งแต่การวางแผนและระบุทักษะ จนถึงแบบประเมินและ IDP พวกเราจะส่งมอบโซลูชั่นแบบประเมินสมรรถนะของ Huneety เต็มรูปแบบภายใน 5 สัปดาห์ โดยปกติแล้วความจำเป็นที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดคือการรักษา “ผู้มีผลงานเหนือความคาดหมาย” หรือ “พนักงานที่มีศักยภาพสูง” ให้อยู่กับบริษัท
เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา