Learning and Development > เฟ้นหาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง

เฟ้นหาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง

ค้นหาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กรของคุณ

โปรแกรมการเฟ้นหาคนเก่งมีจุดประสงค์เพื่อรักษาผู้มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร และเตรียมให้พวกเขาเป็นผู้นำขององค์กรในวันข้างหน้าด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพ

Program duration

5 สัปดาห์

รูปแบบการประเมิน

แบบประเมินแบบ 360 องศาที่จะวัดทั้งผลงาน ศักยภาพ และการมีส่วนร่วม

ภาษาที่รองรับ

🇬🇧 English
🇹🇭 ไทย
🇮🇩 Indonesia

 

เราจะค้นหาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กรได้อย่างไร?

การพัฒนาผู้นำในวันข้างหน้าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต หากไม่มีระบบที่เหมาะสมแล้ว การเลื่อนตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับอิทธิพลมากจนเกินไปและทำให้องค์กรพลาดโอกาสในการค้นพบคนเก่งที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

โปรแกรมการเฟ้นหาคนเก่งของ Huneety จะประเมินพนักงานโดยใช้การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา โดยการประเมินจากขึ้นอยู่กับ 3 เสาหลักคือผลงาน ศักยภาพในการเติบโต และการมีส่วนร่วม องค์กรจะให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพที่ได้คะแนนสูงใน 3 ด้านนี้

โปรแกรมการเฟ้นหาคนเก่งของ Huneety จะอยู่บนแพลตฟอร์มของเราและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและความสำเร็จของลูกค้า (HR Customer Success) โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมจะใช้เวลาทั้งหมด 5 สัปดาห์ในการสร้างรายงานรายบุคคล รวมถึงสรุปภาพรวมทักษะของทั้งองค์กร

โปรแกรมนี้ดำเนินการอย่างไร?

เราจะดำเนินการโปรแกรมเฟ้นหาคนเก่งด้วยเวลา 5 สัปดาห์ตั้งแต่ต้นจนจบตามขั้นตอน

 
1

เลือกภาคส่วนขององค์กรที่ต้องการให้เข้าร่วม

ให้เราจัดการเอง! หลังจากรวบรวมข้อมูลของพนักงานและผู้เข้าร่วมโครงการ เราจะริเริ่ม ติดตาม และรวบรวมผลลัพธ์บนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้คุณได้ข้อมูลและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

2

เริ่มใช้แบบประเมิน

ให้เราจัดการเอง! หลังจากรวบรวมข้อมูลของพนักงานและผู้เข้าร่วมโครงการ เราจะริเริ่ม ติดตาม และรวบรวมผลลัพธ์บนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้คุณได้ข้อมูลและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

3

สรุปรายงานรายบุคคลและรายงานภาพรวม

เราจะรวบรวมผลการประเมินเข้ากับรายงานรายบุคคลและรายงานภาพรวมบนแพลตฟอร์มของ Huneety โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเห็นกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถด้วยหลักการตาราง 9 ช่อง (9-Box Grid) จัดเรียงคนเก่งตามผลงานและศักยภาพ และใช้ผลลัพธ์เพื่อสนับสนุนกระบวนการทบทวนพนักงานดีเด่น

4

สร้างเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ

ให้ความสำคัญกับการเลื่อนตำแหน่งผู้มีความสามารถและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง สร้างเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพบนแพลตฟอร์มของ Huneety และสร้างแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้มีความสามารถบรรลุเป้าหมายบนเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพได้ตามเวลา

คุณพร้อมที่จะเริ่มโปรแกรมการเฟ้นหาคนเก่งหรือยัง?

คำถามที่พบบ่อย

A: Huneety ใช้การประเมินผลรอบทิศแบบ 360 องศา (360-degree feedback) เพื่อระบุผู้มีผลงานโดนเด่นหรือผู้มีศักยภาพสูงขององค์กร โซลูชั่นการเฟ้นหาคนเก่งของเราจะประกอบไปด้วยการประเมินผลงาน ความคล่องตัวในการเรียนรู้ ศักยภาพความเป็นผู้นำ และระดับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม แพลตฟอร์มของ Huneety จะรวบรวมข้อมูลการประเมินของคนเก่งแต่ละคนเข้าสู่ตาราง 9 ช่องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเห็นภาพกลุ่มคนเก่งขององค์กรได้อย่างชัดเจน
A: ตาราง 9 ช่องเป็นวิธีการที่นิยมในการจัดกลุ่มคนเก่งซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือองค์กร ไม่ใช่เพียงให้เข้าใจว่าองค์กรมีคนเก่งแบบใด แต่ยังช่วยให้องค์กรระบุได้ว่าจะบริหารการพัฒนาและงบประมาณอย่างไร นอกจากใช้เพื่อการบริหารจัดการคนเก่งแล้ว ตาราง 9 ช่องยังมักใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งอีกด้วย
A: การเฟ้นหาคนเก่งของ Huneety จะช่วยให้คุณเห็นว่าใครควรเป็นคนสำคัญที่ต้องการรักษาให้อยู่กับองค์กร คนเก่งที่ถือเป็นผู้มีศักยภาพสูงควรได้รับความสำคัญในการเลื่อนตำแหน่งและเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นอันดับแรก ๆ แพลตฟอร์มของ Huneety จะรวบรวมคำแนะนำด้านเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพและแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่อดำเนินการตามความต้องการด้านการพัฒนาคนเก่งแต่ละคนต่อไป
A: หากจะพูดอย่างง่าย ๆ แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) คือแผนการดำเนินงานที่ช่วยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ จุดประสงค์สูงสุดของ IDP คือการช่วยให้พนักงานบรรลุจุดมุ่งหมายในการทำงานได้อย่างตรงเวลา IDP ที่ใช้จะเป็นไปตามหลักการ 70:20:10 Huneety ใช้หลักการนี้เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะของแรงงาน (คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDP)
A: เราจะขอรายชื่อพนักงานของคุณที่ได้รับเลือกให้เข้าโปรแกรมการค้นหาคนเก่ง รวมถึงรายชื่อผู้ประเมินของคนเก่งแต่ละคน ที่เหลือเราจัดการเอง! เราจะดำเนินการ รวบรวมผลการประเมิน และสรุปผลลัพธ์ให้กับทีมผู้บริหารระดับสูง เราจะส่งมอบผลลัพธ์เต็มรูปแบบจากโปรแกรมประเมินคนเก่งของ Huneety ภายใน 5 สัปดาห์
A: หากองค์กรของคุณยังไม่ได้เริ่มการทบทวนบุคลากร Huneety จะรับผิดชอบเรื่องการสรุปผลลัพธ์ ในการประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เอง
เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา