การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

รักษาพนักงานความสามารถสูง ให้อยู่กับองค์กรของคุณ

ปรึกษาฟรี
 

ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำทางธุรกิจ ในการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง

     

ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Data Analytics เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างตรงจุด

ภาพรวมเกี่ยวกับศักยภาพและทักษะขององค์กรซึ่งมาจากการประเมินทักษะของพนักงานแบบ 360 องศา ทำให้องค์กรของคุณใช้ดาต้าในการตัดสินใจเกี่ยวกับ L&D อย่างแม่นยำและประหยัดงบประมาณด้าน L&D ได้โดยการโฟกัสอย่างถูกจุด

สร้างแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคลแบบเห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริง

องค์กรของคุณอาจมอบโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรมมากมาย แต่พนักงานอาจมีเวลาไม่เพียงพอต่อการเข้าร่วมการอบรม ดังนั้น การมุ่งเน้นแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plans - IDP) ไปที่ช่องว่างทางทักษะของตัวพนักงาน ทั้งในตำแหน่งปัจจุบันและในอนาคต จะช่วยให้ได้รับความร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่พนักงานมากขึ้น เพื่อเพิ่ม ROI ให้แก่โปรแกรม L&D ขององค์กรของคุณ

ขับเคลื่อนองค์กรของคุณด้วยทักษะของบุคลากร

สร้างแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรของคุณภายใน 5 สัปดาห์

1. เฟ้นหาพนักงานผู้มีความสามารถสูง

ค้นหาพนักงานฝีมือดีและมีศักยภาพสูง (talent) ในองค์กรเพื่อเตรียมให้พร้อมต่อการเป็นผู้นำในอนาคต ด้วยเทคโนโลยี Talent Identification ของ Huneety ซึ่งสามารถประเมินพนักงานในองค์กรของคุณโดยใช้เกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์คือ ศักยภาพ (Potential) ประสิทธิภาพ (Performance) และแรงจูงใจในการทำงาน (Engagement) จากนั้นจึงแสดงผลในรูปแบบ grid เพื่อการวางแผนการพัฒนาความสามารถของพนักงานและการสืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

2. ประเมินความสามารถแบบ 360 องศา

รักษาพนักงานของคุณด้วยการพัฒนาทักษะรายบุคคลโดยใช้ระบบการประเมินความสามารถของพนักงานแบบ 360 องศา โดย Huneety จะช่วยสร้างแผนผังทักษะของบุคลากรในองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใด หรืออุตสาหกรรมประเภทใดก็ตามโดยใช้ข้อมูลจากตลาดแรงงานกลางในการวิเคราะห์ และเสนอ IDPs ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานแต่ละบุคคลมีทักษะที่เหมาะสมต่อตำแหน่งปัจจุบันและ/หรือต่อตำแหน่งในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติม

3. ประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำแบบ 360 องศา

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานขององค์กร ดังนั้น การประเมินนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ผู้นำในองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อประเมินพฤติกรรมที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี โดยเทคโนโลยีของ Huneety จะช่วยพัฒนาความตระหนักรู้ในตนของผู้นำ โดยการระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้นำแต่ละบุคคล พร้อมเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงตน เพื่อรักษาทีมของตนและลดอัตราการลาออกของบุคคลในทีม

เรียนรู้เพิ่มเติม
 
 

ความคิดเห็นจากผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Huneety ช่วยประเมินช่องว่างทางทักษะในฝ่ายบริการลูกค้าของเราในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช่วยพัฒนา skills taxonomy ที่เหมาะสมกับชุดเครื่องจักรแต่ละชุดของเรา ทำให้เราเปิดใช้แผนพัฒนาบุคลากรนี้ได้ภายใน 5 สัปดาห์

Piri Crooks
Head of Technical Training Asia Pacific South
SIG Combibloc APAC

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคนี้
 
 

สร้างแผน L&D ของคุณ

อยากทราบว่า Huneety สามารถช่วยปรับปรุงกิจกรรม L&D ของคุณได้อย่างไร

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา