พนักงานขาย 🇹🇭

กำลังแสดง 1 ~ 10 จาก 381
บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเทศไทย | กรุงเทพ
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 16 นาทีที่แล้ว
Siam Makro
Siam Makro
ประเทศไทย | กรุงเทพ
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 16 นาทีที่แล้ว
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker
ประเทศไทย | กรุงเทพ
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 26 นาทีที่แล้ว
Samsung Electronics
Samsung Electronics
ประเทศไทย | กรุงเทพ
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 26 นาทีที่แล้ว
Hexa Ceram Co., Ltd.
Hexa Ceram Co., Ltd.
ประเทศไทย
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 26 นาทีที่แล้ว
Babcock Power Thailand
Babcock Power Thailand
ประเทศไทย | กรุงเทพ
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 26 นาทีที่แล้ว
Hexa Ceram Co., Ltd.
Hexa Ceram Co., Ltd.
ประเทศไทย
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 26 นาทีที่แล้ว
Betagro
Betagro
ประเทศไทย | กรุงเทพ
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 26 นาทีที่แล้ว
Hexa Ceram Co., Ltd.
Hexa Ceram Co., Ltd.
ประเทศไทย
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 26 นาทีที่แล้ว
Dockweiler
Dockweiler
ประเทศไทย | ภาคตะวันตก - เพชรบุรี
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 26 นาทีที่แล้ว

ผู้ช่วยผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Laksi-Bangkok)
Bangkok
กรุงเทพ, ประเทศไทย 🇹🇭
เราพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ สำหรับงานด้าน คลินิก ร้านขายยา และ โรงพยาบาล หรือ คลินิก รักษาสัตว์ เราได้ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งานอย่างสมำเสมอ เราได้ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าของเราเพื่อตอบสนองการทำงานให้ได้อย่างราบรื่น มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

ซ่อมบำรุงและเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

หน้าที่รับผิดชอบ

• ตรวจสอบและดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน
• บันทึกผล รายงานผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• ไม่มีความประสงค์ให้เปลี่ยนงาน
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
• มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• มีความสามารถในการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรอบรู้ในการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า