แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา

เกี่ยวกับแบบประเมินนี้

แบบประเมินนี้มุ่งประเมินทักษะในการแก้ปัญหาของผู้สมัครงาน รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ เช่น การแยกแยะและคาดการณ์ปัญหา การแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจโดยใช้ข้อเท็จจริงและกระบวนการในการแก้ปัญหา

พฤติกรรมที่ประเมิน

ทักษะการแก้ปัญหา
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ไขปัญหา
ตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริง
สามารถหาข้อบกพร่องของงานได้
ระยะเวลา
14 นาที

คำถามทั้งหมด
48 คำถาม

ภาษาที่รองรับ

ทำไมพฤติกรรมเหล่านี้จึงสำคัญต่อการทำงานขององค์กร

ทักษะการแก้ปัญหาเป็นส่วนสำคัญของงานออฟฟิศส่วนใหญ่ กล่าวรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (อุตสาหกรรมการบริการ) การดำเนินการของซอฟต์แวร์ (การพัฒนาเว็บ) หรือข้อจำกัดและความล้มเหลวของเครื่องจักร ปัจจัยหลักในความซับซ้อนทางธุรกิจประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเอง ซึ่งรวมไปถึงอุปสรรคใหม่ ๆ (เช่น ไวรัส ซัพพลายเชน โลกาภิวัตน์) และความซับซ้อนตั้งต้นของสินค้าในปัจจุบัน (เช่น การทำงานระหว่างระบบ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง การแก้ไขปัญหาแบบทันด่วน)

ผู้ที่มีทักษะการแก้ปัญหาจะสามารถระบุปัญหา มองปัญหาในมุมมองใหม่ และหาทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ และยังสามารถดำเนินการกับเรื่องนั้น ๆ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือกับทีมเพื่อให้การแก้ปัญหาสำเร็จลุล่วง ทักษะนี้ทำให้บุคคลดังกล่าวเป็นที่ต้องการอย่างมากในที่ทำงานยุคปัจจุบัน

คุณจะใช้แบบประเมินนี้ได้อย่างไร

แบบทดสอบของเราจะคัดกรองผู้สมัครที่ดีที่สุดและทำให้การตัดสินใจจ้างงานของคุณเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และปราศจากอคติ

1

เผยแพร่งานของคุณ ฟรี!

เผยแพร่งานของคุณบนตลาดงานของเรา ฟรี!

2

เลือกแบบทดสอบ หรือสร้างขึ้นเอง!

เลือกแบบประเมินนี้หรือเทมเพลตฟรี หรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพฤติกรรมที่คุณเลือก

3

ผู้สมัครตอบคำถาม

ผู้สมัครทำแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกระบวนการง่าย ๆ ที่ทำได้ทุกที่บนมือถือ

4

เข้าดูผลการสมัครงาน

ตรวจสอบคะแนนของผู้สมัครสำหรับแต่ละพฤติกรรมที่เลือก ใช้ข้อมูลดังกล่าวเปรียบเทียบผู้สมัครเพื่อเตรียมการสำหรับการสัมภาษณ์

เผยแพร่งานของคุณและเริ่มต้นรวบรวมใบสมัครที่ผ่านการคัดเลือก

เผยแพร่งานของคุณ ฟรี!

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ:  แบบประเมินพฤติกรรมของ Huneety จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้สมัครก่อนที่เข้าร่วมองค์กรของคุณ ในยุคของการขาดผู้มีความสามารถ แบบประเมินพฤติกรรมของ Huneety จะช่วยให้การจ้างงานเป็นมากกว่าการ "หา resume ที่ใช่" เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถและแนวทางการทำงานตามที่องค์กรของคุณต้องการ และทำให้เขาอยากอยู่กับองค์กรของคุณต่อไป

คำตอบ:  กค้าของเราพูดถึงวิธีการนี้ว่า: - แบบประเมินช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาในกระบวนการสรรหาบุคลากรและได้รู้จักผู้สมัครก่อนสัมภาษณ์ - แบบประเมินจะกำจัดอคติด้วยการเชื่อมโยงผู้สมัครเข้ากับความคาดหวังในการทำงาน โดยไม่คำนึงถึงเรซูเม่หรือแวดวงที่ทำงานอยู่ สิ่งนี้จะช่วยให้ HR เข้าถึงกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพได้มากขึ้น - แบบประเมินจะช่วยคาดคะเนพฤติกรรมการทำงานที่แท้จริงของผู้สมัครและเพิ่ม ROI ด้วยการลดโอกาสที่ผู้สมัครจะถอนตัวในช่วงทดลองงาน - แบบประเมินจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการสัมภาษณ์ ด้วยการทำให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้สมัครแต่ละคน และสร้างลิสต์คำถามสำหรับการสัมภาษณ์เพื่อให้คุณรู้จักและเข้าใจผู้สมัครได้มากขึ้น

คำตอบ:  แบบประเมินของ Huneety อยู่บนพื้นฐานของ BIG-5 ซึ่งเป็นวิธีการประเมินพนักงานที่พัฒนาขึ้นในปี 1980 และใช้โดยบริษัทหลายร้อยแห่ง เป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาและโมเดลด้านบุคลิกภาพเดียวที่เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพ ยิ่งไปกว่านั้น Huneety ได้พัฒนาระบบการประเมิน BIG-5 ให้สามารถปรับใช้กับพฤติกรรมการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น และมอบข้อเสนอที่ครอบคลุมไปด้วยแบบประเมินพร้อมใช้งานมากมาย

คำตอบ:  แบบประเมินพฤติกรรมเพื่อการจ้างงานของ Huneety เป็นเครื่องมือคัดกรองผู้สมัครล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาในกระบวนการสรรหาบุคลากร และทำให้สามารถเลือกสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ตรงตามความต้องการด้านพฤติกรรมได้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ส่งแบบประเมินก่อนการสัมภาษณ์ผู้สมัครครั้งแรก ลูกค้าของเรามักจะส่งแบบประเมินให้บุคคลประมาณ 20 คนจากกลุ่มผู้มีศักยภาพทั้งหมดขององค์กร และส่งต่อ 5 อันดับแรกให้กับผู้จัดการการจ้างงานพร้อมรายงานผลและลิสต์คำถามสัมภาษณ์ที่แนะนำ

คำตอบ:  แบบประเมินพฤติกรรมของ Huneety สามารถใช้ประเมินผู้สมัครตามค่านิยมหลักขององค์กรได้ Huneety สามารถออกแบบแบบประเมินสำหรับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ โดยจะเป็นไปตามค่านิยมและความสามารถหลักที่คุณต้องการ แบบประเมินนี้อาจเรียกว่าแบบประเมิน "วัฒนธรรมที่เข้ากัน” ซึ่งอาจส่งให้ผู้สมัครได้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่ง ระดับความอาวุโส หรือบทบาทหน้าที่ใดในองค์กรก็ตาม แบบประเมินจะเป็นการรับประกันว่าผู้สมัครแต่ละคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่จำเป็นและเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ตัวอย่างค่านิยมหรือความสามารถหลักขององค์กร เช่น การมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า ความคิดสร้างสรรค์ ความทุ่มเทเพื่อบรรลุผลลัพธ์

คำตอบ:  การใช้ Huneety ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมาก่อน คุณสามารถส่งแบบประเมินแรกของคุณได้ภายใน 5 นาทีหลังจากลงทะเบียนกับแอปของเรา ทันทีที่ผู้สมัครเริ่มตอบแบบสอบถาม คุณก็จะเห็นรายงานผลได้ทันที

คำตอบ:  Huneety ไม่จำกัดจำนวนแบบสอบถามที่ต้องการส่ง และสามารถใช้งานได้ไม่ว่าทีมสรรหาบุคลากรของคุณจะมี 2 คนหรือ 20 คนก็ตาม คุณสามารถส่งแบบประเมินและมีทีมงานในฝ่ายได้แบบไม่จำกัดจำนวนใด ๆ

คำตอบ:  Huneety เปิดให้ทดลองสร้างโปรเจกต์การจ้างงานแรกและลองใช้แบบประเมินต่าง ๆ ของเราฟรี เมื่อคุณเชื่อมั่นในคุณค่าของ Huneety สำหรับกระบวนการจ้างงานแล้ว แพ็คเกจแบบเสียค่าใช้จ่ายของเราจะปลดล็อกข้อจำกัดทั้งหมดบนแพลตฟอร์มและให้คุณได้ปรับแต่งแบบสอบถามของคุณตามต้องการ

คำตอบ:  ได้แน่นอน แพลตฟอร์ม Huneety รองรับแบบประเมินแบบกำหนดเองตามความต้องการของบริษัทของคุณ คุณสามารถเลือกใช้รายการพฤติกรรมและคำถามที่มีอยู่ หรือเขียนของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบประเมินแบบกำหนดเอง สามารถติดต่อเราได้ผ่านแชท

คำตอบ:  เรามีบริการวิดีโอและคำอธิบายวิธีการใช้เพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าแบบประเมินตั้งแต่ต้น แต่หากมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเราได้

คำตอบ:  ลูกค้าของเราพูดถึง Huneety ว่า Huneety ช่วยประหยัดเวลาเพราะใช้งานง่าย และมาพร้อมกับแบบสอบถามที่เหมาะสมกับการทำงานแบบ B2B ส่วนใหญ่ เพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้สมัคร แบบสอบถามของเราใช้เวลาทำไม่นาน (ประมาณ 10-15 นาที) และมีให้เลือกทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซีย และอีกสิ่งหนึ่งที่ต่างจากแนวทางหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในตลาดคือ Huneety จะให้ทีมงาน HR ลองใช้แบบประเมินทั้งหมดของเราฟรี อีกทั้งแพ็คเกจแบบเสียค่าใช้จ่ายจะไม่มีจำกัดจำนวนแบบประเมินที่สามารถส่งได้อีกด้วย