Resources for HR professionals (7)

ดาวน์โหลดคลัง KPI ฟรี
ดาวน์โหลดคลัง KPI ฟรี

เรียนรู้เพิ่มเติม
คำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ พร้อมเทมเพลตฟรี!
คำถามสำหรับการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ พร้อมเทมเพลตฟรี!

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำถามสำคัญที่นายจ้างควรถามระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ บทความนี้มาพร้อมกับคำแนะนำและเทมเพลตเพื่อดาวน์โหลดฟรี!

เรียนรู้เพิ่มเติม
ทำไมองค์กรถึงต้องการแผนพัฒนารายบุคคล? (IDP)
ทำไมองค์กรถึงต้องการแผนพัฒนารายบุคคล? (IDP)

เรียนรู้เพิ่มเติม
จดหมายเสนองาน พร้อมเทมเพลต
จดหมายเสนองาน พร้อมเทมเพลต

จดหมายเสนองานเป็นจดหมายที่นายจ้างส่งให้แก่ผู้สมัคร บทความนี้จะบอกให้คุณได้รู้ว่าควรระบุอะไรบ้าง ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีของเรา!

เรียนรู้เพิ่มเติม
จดหมายปฏิเสธผู้สมัคร พร้อมเทมเพลต
จดหมายปฏิเสธผู้สมัคร พร้อมเทมเพลต

จดหมายปฏิเสธผู้สมัครถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับผู้สมัครและทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม
จดหมายปฏิเสธงาน พร้อมเทมเพลต
จดหมายปฏิเสธงาน พร้อมเทมเพลต

ในบทความสั้นๆนี้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธงานในลักษณะที่ให้เกียรติและสุภาพ พร้อมเทมเพลตให้ดาวน์โหลดได้ฟรๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม
จดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน พร้อมเทมเพลต
จดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน พร้อมเทมเพลต

อีเมลเชิญสัมภาษณ์บอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของคุณ ในบทความนี้ เรียนรู้วิธีสร้างอีเมลคำเชิญที่มีประสิทธิภาพ (เทมเพลตฟรี)

เรียนรู้เพิ่มเติม