งานเซลล์ 🇹🇭

กำลังแสดง ~ 10 จาก 949   
Hilton Hotels & Resorts
ประเทศไทย
60,000 - 200,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Thailand Dream Jobs by Huneety
ประเทศไทย | กรุงเทพ
150,000 - 250,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 1 สัปดาห์ที่แล้ว
TIT International Co,.Ltd.
ประเทศไทย
25,000 - 40,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 2 สัปดาห์ที่แล้ว
Jotun Thailand Limited
ประเทศไทย | สมุทรปราการ
25,000 - 40,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 3 สัปดาห์ที่แล้ว
Insider
ประเทศไทย | กรุงเทพ
60,000 - 200,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 1 สัปดาห์ที่แล้ว
Siam Food Services Ltd.
ประเทศไทย
120,000 - 250,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 4 สัปดาห์ที่แล้ว
Haleon
ประเทศไทย
25,000 - 40,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 4 สัปดาห์ที่แล้ว
Konvy International Co., Ltd.
ประเทศไทย
18,000 - 35,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 2 สัปดาห์ที่แล้ว
Perfect Companion Group (PCG)
ประเทศไทย | เชียงใหม่
45,000 - 75,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 4 สัปดาห์ที่แล้ว
Betagro
ประเทศไทย | กรุงเทพ
20,000 - 46,000 THB per month
Be among first to apply ⚡
อัพเดทล่าสุด 3 สัปดาห์ที่แล้ว

Sales Manager - Corporate and MICE

Hilton Hotels & Resorts (Bangkok)
Bangkok
ประเทศไทย 🇹🇭
The Hilton Hotel is currently hiring low and high qualified workers to offer services in the world wide Hilton Hotel. Only ready and interested persons should apply.Job vacancies are still available only in the United states and Cameroon.

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

The Sales Manager assists the Commercial Director in leading and supervising the Sales Team, overseeing and directing all aspects of the negotiation and coordination process as well as the successful handling of Corporate / FIT / M.I.C.E. / Social / Tour & Travel events as assigned.

หน้าที่รับผิดชอบ

• Complete the relevant Hilton University courses promptly and pass the tests.
• Be familiar with hotel product knowledge and related activities.
• Responsible for the promotion and sales of all products of the hotel, including but not limited to rooms, catering, banquets, etc.
• Complete sales targets and related tasks set by the hotel.
• Develop sales plans and obtain approval from Commercial Director, maintaining and developing customers in the region or industry according to the plan.
• Understand customer needs through telephone sales, face-to-face visits and other forms, achieving sales.

คุณสมบัติ

• Hospitality: Volunteer to provide unparalleled hospitality.
• Integrity: Do what you should do all the time.
• Leadership: Strive to be a leader in both your industry and your community.
• Teamwork: Actively promote teamwork spirit in all work.
• Ownership: take responsibility for your actions and make decisions.
• Junior College degree.
• At least 3 years of relevant experience in international hotel chains.
• Good English and Chinese reading and writing skills to meet business needs.
• Good communication skills.
• Able to work under strong pressure.
• Understand local customers and have strong market analysis ability.
• Have certain customer resources.

สิทธิประโยชน์

 
   Huneety A.I Salary Estimate
         60,000 - 200,000 THB per month

Popular searches